Ana sayfa Tarih Türkiye’de Çerkesler

Türkiye’de Çerkesler

tarafınfan adige

Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı adlı bu çalışma, adından da anlaşılacağı üzere bir
diyaspora çalışması ve Çerkeslerin bilincinde “anavatan” kavramının nasıl şekillendiğini
anlamayı amaçlıyor. Diasporik öznelerin, yani Çerkeslerin imgelemlerinde hayali bir anavatan
mı yoksa maddi temelleri olan farklı bir anavatan mı var sorusuna yanıtlar bulunmaya
çalışılılırken, aynı zamanda Çerkeslerin sosyo-ekonomik yapıları, kültürleri, gelenekleri,
ritüelleri, göç yolları ve kentleşme ile birlikte etno-kültürel ve dinsel kimliklerinin nasıl şekillendiği
sorularına da açıklık getirmeye çalışılıyor. Öte yandan, kitap içinde ayrıntılarıyla anlatılacağı
üzere, özellikle Norveçli antropolog Fredrik Barth ve arkadaşlarının geliştirdiği etnisite
teorilerinden hareketle Çerkeslerin etkileşimde bulundukları Sünni, Alevi, Kürt ve benzeri farklı
sosyal gruplara bağlı olarak geliştirdikleri etno-kültürel ve dinsel kimliklerin kendi aralarında
nasıl değiştiği de tespit edilmeye çalışılıyor.

Geleneksel ve modern diaspora kavramlarının tartışılmasıyla başlayan kitap, küreselleşme
süreçleriyle birlikte göç çalışmaları disiplininde değişen paradigmalar, “ben” ve “öteki”
arasındaki ilişkinin ayrıntıları, Çerkeslerin 19. yüzyılın ikinci yarısında maruz kaldıkları sürgün,
diasporada kimliğin dönüşüm süreçleri ve demokratikleşme sürecinin Çerkes kimliğine etkisi
konularıyla devam ediyor, son bölümde ise 2002 yılının son aylarında tüm Türkiye’de
gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarının bir değerlendirmesi yapılıyor.

Related Articles

Yorum bırakın