Ana sayfa Uncategorized Suriyeli Çerkeslerin Çağrısı

Suriyeli Çerkeslerin Çağrısı

tarafınfan adige

115 Suriyeli Çerkesin Rusya Makamlarına ve Adıgey Cumhuriyeti Halkına Çağrısı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı D. A. Medvedev’e
Adıgey Cumhuriyeti Başkanı A. K. Thakuşinov’a
Adıgey Cumhuriyeti Devlet Konseyi’ne (Hase’ye)
Adıgey Cumhuriyeti Toplum Hareketi «Adığe Hase»ye
Adıgey Cumhuriyeti Halkına

Sayın Dmitri Anatolyeviç!
Sayın Aslan Kitoviç!
Sayın Adıgey Cumhuriyeti Devlet Konseyi- Hase Milletvekilleri!
Sayın «Adığe Hase» Üyeleri!
Değerli Hemşerilerimiz!

Son birkaç aydır Suriye Arap Cumhuriyeti’nde siyasi ortam gerginleşti. Her gün çeşitli gruplarla ülkenin iktidar güçleri arasında toplu çatışmalar meydana geliyor, yüzlerce masum insan ölüyor.

Biz Suriyeli Adığeler (Çerkesler) son derece zor durumdayız. Her gün kendi hayatımızı, akrabalarımızın ve yakınlarımızın hayatını tehlikeye atmak zorunda kalıyoruz. Ülkede durumun istikrara kavuşması, barış ve güvenlik içinde bir hayat umudu tükendi.

Halkımızın bu zor gününde yardım ve kurtuluş çağrısıyla başvurabileceğimiz tek merci Rusya Federasyonu’dur, cumhuriyetlerimiz Rusya’nın içindedir, kardeşlerimiz Kuzey Kafkasya’dadır. Samimi isteğimiz atalarımızın topraklarına dönmek, Kuzey Kafkasya’daki kardeşlerimizle, Rusya halklarıyla barış ve uyum içinde yaşamaktır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, Size bizi ata topraklarımıza kabul etmeniz, kaçınılmaz trajediden kurtarmanız, bu zor anda yardım elini uzatmanız çağrısıyla sesleniyoruz. Yardım ve kurtuluş çağrımızın karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz.

İmzalar:
[115 kişinin 3 sayfa halindeki imzaları aheku.org yönetiminde bulunuyor ve imzacıların güvenliği kaygısıyla yayınlanmıyor. – aheku.org]

Çev. Murat Papşu

Related Articles

Yorum bırakın