Ana sayfa Tarih ÇERKESLER KİMLİKLERİNİ İSTİYOR

ÇERKESLER KİMLİKLERİNİ İSTİYOR

tarafınfan adige

“Çerkesce devlet eliyle öğretilmeli ve korunmalı”

Anayasa yapım sürecine halkın doğrudan katılımını hedefleyen Yeni
Anayasa Platformu(YAP) çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Kafkasya Forumu’nun organizatörlüğü ile Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı’nda düzenlenen
toplantıya YAP üyelerinden Prof. Dr. Yücel Sayman, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Kafkas STK ve
insiyatifleri katıldı. Toplantının moderatörlüğünü YAP Üyesi Enver Sezgin üstlendi. Özellikle
bireysel taleplerin öncelendiği toplantıda Kafkas Diasporası, mevcut anayasaya karşı
eleştirilerini ve yeni anayasadan beklentilerini dile getirdi.

“Anayasa kibirli değil, tevazu içeren bir metin olmalı”
“Toplum ile ilgili kararları toplumun kendisi vermelidir” diyen Prof. Dr. Yücel Sayman

egemenliğin resmi güçler tarafından kullanılmasını eleştirdi. “Milletin egemenliği” ifadesini
vurgulayan Sayman, “Devlet mekanizmasının gücü kırılmalı, Yeni anayasa toplumsal
egemenliği tanımalıdır” diye konuştu.

Anayasanın toplumu kuran ve kuşatan bir metin olduğunu belirten Doç. Dr. Ferhat Kentel,
“Anayasa başı ve sonu belli olan ve her an değişime açık bir metindir. Toplumsal gelişmelere
göre anayasa da güncellenmelidir” dedi. Anayasanın siyasi partilerin ve baskı gruplarının
söylemleriyle şekillendiğini ifade eden Kentel, bu durumun örgütsüz insanları mücadeleye teşvik
ettiğini dile getirdi. Toplumun sadece bir dille sosyalize olmasının mümkün olamayacağını
söyleyen Kentel, “Hayatta bizim dışımızdaki herkesi sakat olarak atfediyoruz. Yapılacak
anayasa kibirli bir dil yerine tevazu içeren dille yazılmış bir metin olmalıdır. Çoğulluğun
kategorilere ayrılmış haliyle değil, iç içe geçtiği bir anayasanın anlamlı olacağını düşünüyorum”
şeklinde konuştu.

“Özgür bir ülke için buyurun, anayasamızı birlikte yapalım” anonsuyla açılan toplantıda bireysel
talepler dile getirildi. Sivil ve demokratik bir anayasa talebini paylaşan katılımcılar, mevcut
anayasanın demokrasiden uzak, ötekileştirici, emir ve baskıların yer aldığı bir metin olduğunu
belirtti. “Biz Çerkes olamadık” diyen Enver Sağlam, ülkedeki baskı unsurlarına vurgu yaptı.
Toplantıda Çerkeslerin şimdiye kadar suskun kaldığını ve asimilasyona uğramış diğer halklar
gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu dile getirildi. Dilin önemine de değinen
katılımcılar, devletten Çerkesce’nin öğretilmesini ve korunmasını talep etti. Kafkasya ile ilgili
çalışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Keisuke Wakizaka, Türkiye’nin azınlık
hakları konusunda Hindistan’dan ve Gürcistan’dan geri kaldığını, hakların güvence altına
alınması gerektiğini söyledi.

Topluma hakim algının değişmesi gerektiğine vurgu yapıldı

Toplantıda üstün kimlik baskısından kurtulabilmek için halkların da birbirlerini iyi tanıması
gerektiği vurgulandı. Toplumdaki kimlik algısının değişmesi gerektiğini söyleyen Mkanba Çağlar
Konukman, “Anayasayı uygulayanların düşünceleri değişmediği sürece yapılacak olan
anayasanın bir faydası olmayacaktır” dedi. Mevcut düşüncenin “Devleti, bireyden nasıl korurum”
şeklinde olduğunu söyleyen Konukman, anayasadan önce toplum zihniyetinin değişmesi
gerektiğini belirtti. Genel olarak özgürlüğü tanıyan ve eşitliği benimseyen bir anayasanın gerekli
olduğu üzerinde duruldu. Çerkeslere karşı asimilasyon suçunun işlendiğini söyleyen Nurhan
Fidan ise, “Anayasa özgürlüklerin belirtildiği değil, özgürlüğün kabul edildiği bir metin olmalıdır”
dedi.

Eğitim sisteminin de eleştirildiği toplantıda, sadece bir etnik kimliği barındıran tarih okumalarının
zararlı olduğu vurgulandı. Halkların kendi tarihlerini yazmalarına ve öğrenebilmelerine imkan
sağlanması talep edildi. Çerkeslerin şimdiye kadar var olan düzene karşı suskun kaldıklarını
ifade eden konuşmacıların çoğu, kimliklerinin milliyetçi unsurların gölgesinde kaybolmak

Related Articles

Yorum bırakın