Ana sayfa Diaspora Haberleri Artık Halk Eğitim Merkezlerinde “Adigece ve Abazaca Dil Kurları” Açılabilecek.

Artık Halk Eğitim Merkezlerinde “Adigece ve Abazaca Dil Kurları” Açılabilecek.

tarafınfan adige

Ulusal Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafınca Yabancı Diller Adıǵece A-1 Seviyesi Kurs Programı hazırlanarak 29.09.2017 tarihinde yayımlanarak 12 Ekim 2017 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren programla beraber İl ve İlçelerdeki halk eğitim merkezlerinde Adigece ve Abazaca dil kurslarının açılmasının önü açılmıştır. Yabancı diller alanı altında yer edinen Adigece A-1 Seviyesi öğretim programı ile internasyonal düzeyde standartlara uygun, erişkin bireylere eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur. Söz mevzusu program Talim ve Terbiye Kurulunun 29/07/2016 tarihindeki ve 55 sayılı sonucu ile kabul edilen “Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A-1 Seviyesi Çerçeve Kurs Programına” uygun olarak hazırlanmıştır.
Programın hazırlanması aşamasında Türkiye’de yaşayan diller ve lehçeler kapsamında MEB Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Adige Dil Derneği (ADDER), Kaffed, Gürcü Kültür Derneği, Çıveneburi Derneği, Laz Derneği, Boşnak Derneği, Arnavut Derneği, Atuklu Üniversitesi koordineli olarak çalışmışlardır.
2016 Senesinde Adige Dil Derneği AB 2’nci uyum paketinde Türkiyenin yükümlendiği Yaşayan Diller ve Lehçeler Eğitiminin yaygın eğitimde de kullanılması istemi ile Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bir dilekçe vererek süreci başlatmıştır. Ondan sonra aynı yıl içinde ADDER, AB uyum paketinde düzenlenen protokolün gereğinin yapılması için MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünden, öğretmen yetiştirilmesini talep etmiştir. Talebin karşılanması için yeniden 2016 yılı sonunda Yaşam Boyu Eğitim Genel Müdürü ile direkt birebir görüşme yapmıştır. Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün daveti üstüne ADDER yetkilileri ile meydana getirilen ikinci görüşmede ADDER’den Adigece Öğretim Modülün hazırlanması talep edilmiştir. ADDER tarafınca 10 gün içinde söz mevzusu modül hazırlanarak teslim edilmiştir. Adigece Öğretim Modülünün Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne teslim edilmesini müteakip modül açılarak hizmete sunularak tüm Halk Eğitim Merkezlerinde Adigece Kurs verilebilmesinin önü açılmıştır. Sadece bu duruma Talim Terbiye Kurulunun sonucu olmadan bu şekilde bir programın uygulanamayacağı öne sürülen nedeni ile Talim Terbiye Kurulu itiraz etmiş ve uygulama dondurulmuştur.
2017 yılı içinde Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tüm Tükiye’de yaşayan diller ve lehçeler kapsamında tüm tarafları çağrı ederek gündemli toplantı yapmıştır. Görüşmede Avrupa Ortak Dil Kriterlerine Nazaran Kazandırılacak Dört Dil Becerisi esasına nazaran Yaşam Boyu Öğretim Genel Müdürlüğü uzmanları ile TTK uzmanları tarafınca ortak bir Program hazırlandığı ve bu programın TTK tarafınca onaylandığı açıklanmıştır. Yararlanıcı taraflara bu program dağıtılmış ve 8 gün içinde taraf (dil) bu programın çerçevesini bozmadan kendi hususi programlarını hazırlamaları istenmiştir. Taraflar kendi programlarını hazırlayarak Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne sunmuşlar ve tüm programlar ayrı ayrı kabul edilerek 29.09.2017 tarihinde onaylanmasını müteakip 12 Ekim 2017 tarihinde modül açılarak yürürlüğe girmiştir.
Programın genel amaçları, süresi, giriş koşulları, eğitimcilerin nitelikleri, belgelendirme, eğitim-öğretim donanımları, derste kullanılacak araç-gereçler şeklinde programın uygulanmasına ilişkin açıklamaların tümü aşağıda linki verilen YABANCI DİLLER ADIǴECE A-1 SEVİYESİ KURS PROGRAMI’nda sunulmuştur.
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Yabanc%C4%B1%20Diller_Ad%C4%B1gece%20A1%20Seviye.pdf
Bu konudaki Bakanlık Açıklaması aşağıda olduğu gibidir;
Kurs Programı Onayları (29.09.2017)
Bakanlık Makamının 29.09.2017 tarihindeki ve 15423715 sayılı onayıyla; 21 yeni kurs programı hazırlanmış, uygulamadaki 7 kurs programı güncellenmiş ve 2 kurs programı uygulamadan kaldırılmıştır. Ek olarak tüm halk oyunları kurs programlarının eğitici nitelikleri değiştirilmiştir.
Bakanlık Makamının 29.09.2017 tarihindeki ve 15423715 sayılı onayıyla; 21 yeni kurs programı hazırlanmış, uygulamadaki 7 kurs programı güncellenmiş ve 2 kurs programı uygulamadan kaldırılmıştır.
Yabancılara Türkçe Öğretimi (6-12 yaş) 1., 2. ve 3. Düzey; Yabancılara Türkçe Öğretimi (13-17 yaş) 1., 2. ve 3. düzey kurs programlarının program süresi ve içinde ne olduğu başlıklı maddesindeki ´´Haftalık ders saati dağılımı, günlük 4 saati geçmemek suretiyle eğitim merkezinin fiziki durumu, başvuran şahıs sayısı ve uygunluk saatleri göz önünde bulundurularak kurs eğitim merkezi müdürü ve kurs zümre öğretmenleri tarafınca kararlaştırılır.´´ ibaresindeki 4 sayısının 5 olarak güncellenmesine; Curling kurs programının güncellenmesine, Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, yabancı dille eğitim ve öğretim icra eden okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları değişik dil ve lehçelerin öğreniminin doğal olarak olacağı esasların düzenlenmiş olduğu 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Değişik Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Ile alakalı Kanuna uygun olarak A1, A2, B1 seviyelerinde hazırlanan ve ekte sunulan Arnavutça, Boşnakça, Abazaca, Adigece, Lazca, Gürcüce kurs programlarının (18 kurs programı) Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak etkinlik yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasına,
Emekleri tamamlanan ve yeni hazırlanan 3 (üç) kurs programının Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak etkinlik yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasına karar verilmiştir.
Bakanlığımıza bağlı ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulan ve seçmeli dersler içinde yer edinen “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine yönelik istişare toplantısı Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 17 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı tarafınca koordine edilen ve Genel Müdürümüz Sayın Dr. Cem GENÇOĞLU’nun başkanlığında meydana gelen toplantıya, bu ders kapsamında okutulan derslerin öğretim programı ve materyal emekleri için iş birliği meydana getirilen kurum ve kuruluşlardan Mardin Artuklu Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Ankara Kafkas Dernekleri Federasyonu, İstanbul Laz Enstitüsü, Konya Adıge Dil Derneği, İstanbul Gürcistan Dostluk Derneği ve İstanbul Gürcü Kültür Evi’nin karar almaya yetkili temsilcileri katılmışlardır. Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında okutulan Abazaca, Adıgece (Kiril), Adıgece (Latin), Arnavutça, Boşnakça, Gürcüce, Kurmancca, Lazca ve Zazaca için hazırlanmış olan öğretim programları ile materyallerinin durumu, eğitimde niteliği çoğaltmak amacıyla yapılabilecek emek harcamalar, bahsi geçen kurum ve kuruluşlarla imzalanmış protokol ve sözleşmeler ele alınmıştır. Görüşmede ilgili kurum ve müessese temsilcileri tarafınca, meydana getirilen çalışmalara yönelik detaylı açıklamalarda bulunulmuş ve bundan sonraki emek harcama planları ile ilgili düşünceler belirtilmiştir.
Genel müdürümüz Sayın  Dr. Cem GENÇOĞLU, Türkiye’de dil öğrenmenin bilhassa de bu dilleri öğrenmenin başka edebiyatlara ve başka okuma biçimlerine kapı açacağını, evlatların  dilleri ne kadar zenginleştirilirse  zihinlerinin de o denli geliştirileceğini ve bu ve benzer dillerin yaşatılması için Bakanlığımızın lüzumlu emekleri yapacağını dile getirmiştir.
Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini okullarımızda okutacak eğitmenlerin yetiştirilmesi yönünde Bakanlık adına yapılacak çalışmaların mühim bulunduğunu ve bunun ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare halinde yürütülmesi icap ettiğini belirtmiştir.
Bakanlık temsilcileri ile davetlilerin bundan sonrasında yapılacak çalışmalara yönelik görüş, tavsiye, istek ve temennileri ile  toplantı tamamlanmıştır.
 
 
 
 
 
 

Related Articles

Yorum bırakın