Ana sayfa Genel Abhazya özerk cumhuriyeti nerede, bayrağı nasıldır?

Abhazya özerk cumhuriyeti nerede, bayrağı nasıldır?

tarafınfan adige

Abhazya adı, tarihsel mıntıka haricinde, Abhazya Cumhuriyeti ile Gürcistan’a doğal olarak ‘ni de söylem etmektedir. Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan’a doğal olarak 1992’de eline geçiren isyancıların 1994 senesinde ‘dan bağımsızlığını duyuru etmesiyle meydana çıkmıştır. Abhazya Cumhuriyeti ek olarak , benzer biçimde özgür devletler yönünden dahi tanınmıştır. Bugün de Birleşmiş Milletler ve birkaç devlet haricinde, dahil tüm devletler yönünden Gürcistan’ın bir parçası olarak kabul edilmektedir. Abhazya Özerk Cumhuriyeti hükümeti eğer, Gürcistan’ın başkenti ‘tedir. Abhazya’nın adı eski bölgesinden, bir kabule nazaran de bu bölgenin halklarından önde gelen gelir.

 

Bölgede 220.000’i aşkın kişi yaşamaktadır. Bugünkü Abhaz ( ) tarihçiler bu kalıntıların en eski “proto-Abhaz” kabilelerine ilişkin bulunduğunu savunmakta ve Karadeniz kıyısındaki bugünkü Abhaz cumhuriyetinin köklerinin oldukca eski bulunduğunu ileri sürmektedirler. yüzyıllar) eski ( ) krallığının bir parçasıydı. Antik Yunan tacirler Karadeniz kıyısında limanlar kurdular ve Dioscurias adıyla kurulan Sohum dahi bu limanlardan biriydi. ve benzer biçimde afetler ile beraber Arkhon ve ve müttefiklerinin aksi direnişi işgalcileri geri çekilmeye zorladı. Leon arkasından Mirian’ın kız kardeşi ile evliliğe ilk adımını attı ve bir varis, 770’li senelerde ‘yı elde etmek için bu hanedan birliğini kullandı.

 

Muhtemelen bu yeni devlet Lazika’nın (Gürcü kaynaklarında ) ardılı kabul edilerek bazı çağıl Gürcü ( , ) ve ( , ) kroniklerinde (Lazika) olarak söylem edilmeye devam etti. Leon, dahi yardımıyla Bizans İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını duyuru etti ve ikametgâhını ‘ye taşıdı. Batı Gürcistan Abhazya krallığı 850 ile 950 yılları aralığında gelişti ve bu, Abhazya ve doğu Gürcü devletlerinin 10. yüzyılda Kral , Otağo’yu Abhazya’nın bir (prens) olarak atadı ve arkasından ‘nın (Çaçba biçiminde de bilinir) kurucusu oldu. 1240’larda Gürcistan’ı sekiz askeri-yönetimsel tümene böldüler, çağıl Abhazya toprakları yönünden yönetilen tümenin bir parçasını oluşturuyordu. yüzyılda,

 

Gürcistan Krallığı’nın küçük krallıklara ve prensliklere bölünmesinden sonrasında, Şervaşidze Hanedanı yönünden yönetilen (resmiyette ‘nın vasalı) meydana çıktı. Minik ölçekli fakat uzun vakte sunulan savaşların sonucunda Rusya, 1801-1864 içinde tüm ’ı ele geçirdi. 1812 Bükreş Antlaşması yeterince, Abhazya üstündeki bu Rus egemenliğini tanıdı. Aynı antlaşmaya nazaran, Abhazya’nın kuzeyinde hudut olan Bzıb Irmağı ile daha kuzeydeki kadar uzanan ‘deki kıyılarının kontrolü ‘ne bırakıldı, Bzıb Irmağından güneydeki ‘ye kadar uzanan Karadeniz kıyılarının kontrolü de Rusya’ya verildi. Rusya, 1861 senesi yönetimsel ve toplumsal ıslahat uygulaması kapsamında 1864’te Abhaz Prensliği’ni lağvetti, feodal ayrıcalıklara ve köleliğe son verdi ve bölgeyi okrugu adı altında ilhak etti. Bunun bir neticesi olarak Müslüman Abhazlar azınlık haline düştüler. Türkiye’ye götürülen Abhazlar eğer, çoğu zaman Batı Karadeniz illeri ( , vb.) ile Orta Karadeniz illerine ( , vb.) yerleştirildiler.

 

Uygar tarihçiler Abhazya’ya Gürcü, Rus, vb’nin haricen getirilerek yerleştirildiğini yazıyorlar. , ve benzer biçimde bir Şimal Kafkas halkı olan Abhazların bölgeye kuzeyden göç ederek geldiklerini öne sürüyorlar. 1917 ’nden sonrasında Abhazya, 1921’de adı altında özgür bir Sovyet cumhuriyeti oldu. Sonrasında, Abhazya 1922’de egemenlik hakkı gizli saklı kalmak suretiyle ve denklik esası üstünden Gürcistan ile bir birlik kurdu ve içinde yer aldı. Bu zamanda Abhazya’ya yönelik Gürcü, Ermeni ve Rus yerleşimleri devletçe desteklendi. ’in ölümünden sonrasında Abhazya’dahi Abhazlara daha geniş yetkiler ve yönetimde daha oldukca temsil hakkı tanındı. kendi otonom cumhuriyetlerinde adetçe azınlık (% 17-18) olmalarına karşın önemli seviyede politik kuvveti ve bürokrasiyi denetim ediyorlardı. Abhazlara bilindik olan kota ve haklar, karşı bir denge öğeyi olarak elde tutmayı hedefleyen bir stratejik siyasete dayanıyordu.

 

Abhazlara bilindik olan hakların bir benzer biçimde, Gürcü tarafın görüşüne nazaran, ’nin hiçbir öteki otonom cumhuriyeti halkına tanınmamıştı. yönetimince, öteden beri yazışma dili Rusça olan Abhazya ve , yeni bir yazışma dili olarak ‘nin dayatılması, olmayan çoğunluğun (Rus, Ermeni, Rum, vb.) tepkisine ve bardağın taşmasına yol açtı. Abhazya ve , kendi parlamentolarında aldıkları kararlarla bağımsızlıklarını duyuru ettiler. Pek oldukca Abhaz karşıt, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanması durumunda Abhazya’nın dahi bağımsızlığını duyuru etmesi hakkı bulunduğunu, özgür Gürcistan’dahi “Gürcüleştirme” politikalarının gündeme geleceğini ileri sürdü.

 

Bu vakanın paramiliter grubun bir provokasyonu olduğu dahi argüman edildi. Pek oldukca Abhaz bunun Abhazya’nın özerkliğinin kaldırılması manasına geldiğini ileri sürdü. 23 Temmuz 1992’de, Abhazya parlamentosu çoğunluğun oylarıyla bağımsızlığını duyuru etti. Peşinden karışık Gürcü birlikleri faşist bir politika ile, Karkaraşvili komutanlığında Abhazya’ya input ve Gürcü idaresi bölgenin büyük bölümünü denetim altına aldı, parlamentoyu dahi kapattı. 3.000 kişinin öldüğü harp arkasından birlikleri Temmuz 1993’te, ’u elinde tutan Gürcülere karşı saldırıya geçti. 2004 yılından sonrasında Gürcü hükûmeti kontrolündeki ‘nin yukarı kesimlerinde Abhaz milislerin faaliyetlerinde artım yaşanmıştır. Günümüzde Abhazya ve Cenup Osetya, Rusya denetimindeki de-facto bir bölgeye dönüşmüştür. 2014 senesinde yüzlerce kişinin protestosu neticesinde Abhazya Cumhurbaşkanı Aleksandr Ankvab çekilmek mecburiyetinde kalmıştır.

Related Articles

Yorum bırakın