Kafkas savaşı

Kafkasya’nın tarihi ile ilgili belgeler, Kafkasya arkeografi Komisyonu Başkanı Adolf Petrovich Berge (1828 – 1886) tarafından düzenlenen Rus makamlarının inisiyatifiyle X yüzyıldan 1862 yılına kadar yayınlandı. On iki ciltlik baskısında yayınlanan çeşitli bilgiler tarih Kafkasya halkları: arap chronicle, фирманы, гуджары (жалованные bakımından) ve diğer düzenlemeler, özellikle XIV — ilk yarısından XIX. yüzyılın gürcüce, ermenice, rusça, arapça, farsça, tatarca, türkçe rusça çeviri ile, hem de ırki yerel hanları ve sultanları. Her cilt, bir Kafkas valisinin saltanatı sırasında belgeleri içerir.